Психология

0

Педагогика и психология

1 / 70

Аурудың, психотроптық және өзге  заттардың әсерінен қалыпты  ойлау  барысының бұзылуы:

2 / 70

Баланың суретіндегі отбасы мүшелерінің орналасуы нені көрсетеді:

3 / 70

Толыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті басты тіл құралы

4 / 70

. Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері:

5 / 70

Қарым-қатынас бұл:

6 / 70

Психологияда тіл арқылы ақпарат алмасу процесі

7 / 70

Адамның өзін-өзі тануының негізінде жатқан фактор

8 / 70

Қарама-қарсылықты қатынастар сипаты

9 / 70

Сана сезім-бұл

10 / 70

. Адамның қалыпты өмірі үшін өзін-өзі біле алмастық пен өзі жөнінде аса көп білудің орны:

11 / 70

Адамдар арасындағы  қатынастардың өзгеруіне ықпалды себеп

12 / 70

Сана сезім мен тұлғаның толық деңгейлік концепциясын қай психолог ұсынды

13 / 70

Iс-әрекет дегенiмiз:

14 / 70

Проксемика :

15 / 70

. Ресми байланыстардың   кедергісі

16 / 70

Л.С.Рубинштейн пікірінше, сана мен іс-әрекет байланысының мәні:

17 / 70

. Әр адамның тілдесу сипаты мен мазмұнын айқындайтын құбылыс:

18 / 70

«Мінез акцентуациясы» сауалнамасының авторы кім:

19 / 70

. Конфликтінің функционалдық теориясын жетілдірген

20 / 70

Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип:

21 / 70

. Калифорниялық психологиялық сауалнама қанша тұжырымдамадан тұрады

22 / 70

Жекелеген адамдарды талдау:

23 / 70

Адамның психологиясын немесе мінез-құлқын түзетуде практикалық-психологиялық көмек көрсетуге байланысты қолданбалы психологиялық білімнің, дағдылар мен машықтардық жиынтығы:

24 / 70

Қарым-қатынас - бұл:

25 / 70

Сана-сезім өз өнімімен  бейнеленеді

26 / 70

. Қарым-қатынастың бір-бірімен байланысты үш жағы:

27 / 70

Қарым-қатынас түрлері

28 / 70

Ересектердің, балаларға  қарағанда, аралық  қатынастарды бағалау деңгейі

29 / 70

Гуманистік психология теоретипі:

30 / 70

Іскерлік қарым-қатынас формасы:

31 / 70

. Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi:

32 / 70

Конфликтінің негізінде тұлғаралық өзара іс-қимыл қатысушыларының мақсатының жиынтығы жатады – деп есептеді:

33 / 70

Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

34 / 70

Жеке кісінің қатынастарын төрт деңгейде анықтау үшін үш әдістемені қай психолог енгізген:

35 / 70

Әкімшілік түрде мәжбүр етіп тексеру барысында  әдістемені пайдалану психодиагностикалық зерттеудің қандай жағдайына сәйкес келеді:

36 / 70

Когнитивтік психология бойынша адамның психикалық іс-әрекетіне бастаушы негіз

37 / 70

. Диалогтық техникаларға қатысты дұрыс пікірді көрсетіңіз

38 / 70

Адам образын жасаудың кең тараған тәсілі-бітіс тану мәні:

39 / 70

Жас деңгейіне  орай адамдардың  бір оқиғаға болған қатынасы

40 / 70

”Конфликтінің жалпы теориясы” негізін қалаушы:

41 / 70

. Іс-әрекет пен қарым-қатынаста байқалып, қалыптасатын тұрақты жеке-дара қасиеттердің жиынтығы, бұл:

42 / 70

Қолданылатын тесттік тапсырмалардың типі бойынша В.М. Русаловтың «Темпераменттік қасиеттерін анықтау әдістемесі қайсысына жатады» :

43 / 70

. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоционалды күйін түсіну – бұл:

44 / 70

Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан, сенім мен күдіктенуден тұратын қатынас атауы:

45 / 70

Әлеуметтік ортаның көңіл-күй үйлесімдігі:

46 / 70

. Тілдесу қызметінің нәтижесі

47 / 70

Роршахтың біріккен тесті әдістемесінің мақсаты қандай:

48 / 70

Адам іс-әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген:

49 / 70

Тілдік қарым-қатынас

50 / 70

Адамның образын ол жөніндегі ең соңғы мәліметке орай түзу

51 / 70

”Қоғамның конфликтінік моделін” негізін қалаушы:

52 / 70

Сөздік ассоциациялар әдісінің пайда болуы қай психологтың атымен байланысты:

53 / 70

Төменде көрсетілген тесттердің қайсысын оқушылардың ой-өрісінің дамуын диагностикалау үшін пайдалануға болады:

54 / 70

. Комуникативті қатынас мәні

55 / 70

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:

56 / 70

Жоғары дамыған рефлекстік қабілет  мәні

57 / 70

Адамда тұрақты сақталатын қасиет

58 / 70

Вербальды және вербальсыз қарым-қатынас дегеніміз:

59 / 70

Азаматтық қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адам аралық қатынастар жас кезеңі:

60 / 70

Тіл көмегімен қарым-қатынас вербальды коммуникация

61 / 70

Отбасы суреті әдістемесінің мақсаты қандай :

62 / 70

«Отбасының кинетикалық суреті» модификациясының (түр өзгешілігі) авторы кім:

63 / 70

Жанның табиғаты туралы пікірлер айтқан

64 / 70

. Адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, өздерінің бар екендігін білдіруі

65 / 70

Ықпал жасау қатынасын білдіретін психалогиялық термин

66 / 70

Психодиагноздың  психодиагностика процесіне  барынша тартылу дәрежесіне  қандай  диагностикалық техникалар тән:

67 / 70

Фрейд психологиясының негізгі идеясы

68 / 70

. Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

69 / 70

Тапсырмалары сұрақтар немесе тұжырымдар түрінде берілген әдістемелердің үлкен тобы. Бұл :

70 / 70

Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория:

Ваша оценка