Психология

0

Педагогика и психология

1 / 70

Қарама-қарсылықты қатынастар сипаты

2 / 70

. Балалар «Отбасыны» не «өз Отбасысын» емес, Отбасыны өзіне елестететіндей етіп салатын әдістеменің авторы кім:

3 / 70

. Тілдесу қызметінің нәтижесі

4 / 70

Қолданылатын тесттік тапсырмалардың типі бойынша В.М. Русаловтың «Темпераменттік қасиеттерін анықтау әдістемесі қайсысына жатады» :

5 / 70

Ықпал жасау қатынасын білдіретін психалогиялық термин

6 / 70

Тілдік қарым-қатынас

7 / 70

. Аурудың, психотроптық және өзге  заттардың әсерінен қалыпты  ойлау  барысының бұзылуы:

8 / 70

Иррационалды күшті және негізі жоқ қорқыныш

9 / 70

Проксемика :

10 / 70

Адамның образын ол жөніндегі ең соңғы мәліметке орай түзу

11 / 70

. Адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, өздерінің бар екендігін білдіруі

12 / 70

Л.С.Рубинштейн пікірінше, сана мен іс-әрекет байланысының мәні:

13 / 70

. Іс-әрекет пен қарым-қатынаста байқалып, қалыптасатын тұрақты жеке-дара қасиеттердің жиынтығы, бұл:

14 / 70

Мимика дегеніміз

15 / 70

. Әр адамның тілдесу сипаты мен мазмұнын айқындайтын құбылыс:

16 / 70

. Психологиялық эксперементте «Интелектуалдық тестті» алғаш пайдаланған зерттеуші

17 / 70

. Адамның қалыпты өмірі үшін өзін-өзі біле алмастық пен өзі жөнінде аса көп білудің орны:

18 / 70

Рефлексия :

19 / 70

Аурудың, психотроптық және өзге  заттардың әсерінен қалыпты  ойлау  барысының бұзылуы:

20 / 70

Төменде көрсетілген тесттердің қайсысын оқушылардың ой-өрісінің дамуын диагностикалау үшін пайдалануға болады:

21 / 70

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:

22 / 70

Отбасы суреті әдістемесінің мақсаты қандай :

23 / 70

Вербальды және вербальсыз қарым-қатынас дегеніміз:

24 / 70

Жас деңгейіне  орай адамдардың  бір оқиғаға болған қатынасы

25 / 70

. Ресми байланыстардың   кедергісі

26 / 70

«Мінез акцентуациясы» сауалнамасының авторы кім:

27 / 70

Конфликттер себебі әлеуметтік өзара іс-қимыл процесінде байқалады – деп есептеді

28 / 70

Толыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті басты тіл құралы

29 / 70

Роршахтың біріккен тесті әдістемесінің мақсаты қандай:

30 / 70

”Қоғамның конфликтінік моделін” негізін қалаушы:

31 / 70

Өзара терең сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түрі

32 / 70

Жанның табиғаты туралы пікірлер айтқан

33 / 70

Қарым-қатынас бұл:

34 / 70

Уақыт ағымына берілмей, ұзақ мерзім сақталатып адамның психологиялық белгісі:

35 / 70

Іскерлік қарым-қатынас формасы:

36 / 70

. Қарама-қайшылықтарды шешудің қатаң әдісі, кері әсерін тигізетін, өзара іс-қимыл процесінде пайда болатын түрі:

37 / 70

Әкімшілік түрде мәжбүр етіп тексеру барысында  әдістемені пайдалану психодиагностикалық зерттеудің қандай жағдайына сәйкес келеді:

38 / 70

. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоционалды күйін түсіну – бұл:

39 / 70

Баланың іштен жетілмей туатын, физикалық және психикалық дамуындағы патологиялық кемістігін қалай атайды:

40 / 70

. Қарым-қатынастың қызметтері

41 / 70

Қарым-қатынас түрлері

42 / 70

Адамның өзін-өзі тануының негізінде жатқан фактор

43 / 70

Қатынастардың құрылуы, тану, рефлексия – ол функциялар:

44 / 70

Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип:

45 / 70

. Калифорниялық психологиялық сауалнама қанша тұжырымдамадан тұрады

46 / 70

Адамда тұрақты сақталатын қасиет

47 / 70

. Адамды iс-әрекетке жетелейтiн:

48 / 70

Психодиагноздың  психодиагностика процесіне  барынша тартылу дәрежесіне  қандай  диагностикалық техникалар тән:

49 / 70

Адамдар арасындағы мәнді қатынастардың түзілуіне себепші ең маңызды тәсіл:

50 / 70

Гуманистік психология теоретипі:

51 / 70

«Тест» терминін қай психолог ұсынды

52 / 70

Жеке кісінің қатынастарын төрт деңгейде анықтау үшін үш әдістемені қай психолог енгізген:

53 / 70

Тіл көмегімен қарым-қатынас вербальды коммуникация

54 / 70

. Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері:

55 / 70

Iс-әрекет дегенiмiз:

56 / 70

Сана сезім мен тұлғаның толық деңгейлік концепциясын қай психолог ұсынды

57 / 70

Сана сезім-бұл

58 / 70

Тапсырмалары сұрақтар немесе тұжырымдар түрінде берілген әдістемелердің үлкен тобы. Бұл :

59 / 70

Қарым-қатынастың вербальды емес тәсілі :

60 / 70

Ересектердің, балаларға  қарағанда, аралық  қатынастарды бағалау деңгейі

61 / 70

Қарым-қатынастың құрамдас бөлігі ретіндегі бір адамның өзгені қабылдауы

62 / 70

Сөздік ассоциациялар әдісінің пайда болуы қай психологтың атымен байланысты:

63 / 70

Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

64 / 70

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласында деп есептеген бағыт:

65 / 70

Жекелеген адамдарды талдау:

66 / 70

. Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi:

67 / 70

. Комуникативті қатынас мәні

68 / 70

Адамның психологиясын немесе мінез-құлқын түзетуде практикалық-психологиялық көмек көрсетуге байланысты қолданбалы психологиялық білімнің, дағдылар мен машықтардық жиынтығы:

69 / 70

Азаматтық қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адам аралық қатынастар жас кезеңі:

70 / 70

. Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

Ваша оценка