Психология

0

Педагогика и психология

1 / 70

Рефлексия :

2 / 70

Адамда тұрақты сақталатын қасиет

3 / 70

Екі адам бір ортада  бола тұрып,  өзара қатынас жасауға қажеттік таппайды, мұндайдағы қатынас түрі:

4 / 70

. Аурудың, психотроптық және өзге  заттардың әсерінен қалыпты  ойлау  барысының бұзылуы:

5 / 70

Адамның өз мүмкіншіліктерін ашуға болған қажеттіліктің негізі, Маслоу пікірінше

6 / 70

. Калифорниялық психологиялық сауалнама қанша тұжырымдамадан тұрады

7 / 70

Қарым-қатынас түрлері

8 / 70

Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип:

9 / 70

Тапсырмалары сұрақтар немесе тұжырымдар түрінде берілген әдістемелердің үлкен тобы. Бұл :

10 / 70

Вербальды және вербальсыз қарым-қатынас дегеніміз:

11 / 70

Азаматтық қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адам аралық қатынастар жас кезеңі:

12 / 70

Толыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті басты тіл құралы

13 / 70

Адамдардың тұрмыс – еңбек барысында тәсіл, идеялар мен болжамдар бөлісу, алмасу құралы:

14 / 70

Когнитивтік психология бойынша адамның психикалық іс-әрекетіне бастаушы негіз

15 / 70

Тіл көмегімен қарым-қатынас вербальды коммуникация

16 / 70

Тілдік қарым-қатынас

17 / 70

Жас деңгейіне  орай адамдардың  бір оқиғаға болған қатынасы

18 / 70

. Тілдесу қызметінің нәтижесі

19 / 70

Қарым-қатынастың вербальды емес тәсілі :

20 / 70

Конфликтінің негізінде тұлғаралық өзара іс-қимыл қатысушыларының мақсатының жиынтығы жатады – деп есептеді:

21 / 70

. Балалар «Отбасыны» не «өз Отбасысын» емес, Отбасыны өзіне елестететіндей етіп салатын әдістеменің авторы кім:

22 / 70

. Қарым-қатынастың қызметтері

23 / 70

Адамдар арасындағы  қатынастардың өзгеруіне ықпалды себеп

24 / 70

Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан, сенім мен күдіктенуден тұратын қатынас атауы:

25 / 70

Отбасы суреті әдістемесінің мақсаты қандай :

26 / 70

. Психологиялық эксперементте «Интелектуалдық тестті» алғаш пайдаланған зерттеуші

27 / 70

«Мінез акцентуациясы» сауалнамасының авторы кім:

28 / 70

”Қоғамның конфликтінік моделін” негізін қалаушы:

29 / 70

Ықпал жасау қатынасын білдіретін психалогиялық термин

30 / 70

Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

31 / 70

Конфликттер себебі әлеуметтік өзара іс-қимыл процесінде байқалады – деп есептеді

32 / 70

Жеке кісінің қатынастарын төрт деңгейде анықтау үшін үш әдістемені қай психолог енгізген:

33 / 70

Қолданылатын тесттік тапсырмалардың типі бойынша В.М. Русаловтың «Темпераменттік қасиеттерін анықтау әдістемесі қайсысына жатады» :

34 / 70

. Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi:

35 / 70

. Диалогтық техникаларға қатысты дұрыс пікірді көрсетіңіз

36 / 70

Іскерлік қарым-қатынас формасы:

37 / 70

. Әр адамның тілдесу сипаты мен мазмұнын айқындайтын құбылыс:

38 / 70

. Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері:

39 / 70

Сана сезім-бұл

40 / 70

Фрейд психологиясының негізгі идеясы

41 / 70

. Ресми байланыстардың   кедергісі

42 / 70

Жанның табиғаты туралы пікірлер айтқан

43 / 70

Сөздік қарым-қатынасқа негізделген әдістер

44 / 70

Иррационалды күшті және негізі жоқ қорқыныш

45 / 70

Аурудың, психотроптық және өзге  заттардың әсерінен қалыпты  ойлау  барысының бұзылуы:

46 / 70

. Адамның қалыпты өмірі үшін өзін-өзі біле алмастық пен өзі жөнінде аса көп білудің орны:

47 / 70

Төменде көрсетілген тесттердің қайсысын оқушылардың ой-өрісінің дамуын диагностикалау үшін пайдалануға болады:

48 / 70

Әкімшілік түрде мәжбүр етіп тексеру барысында  әдістемені пайдалану психодиагностикалық зерттеудің қандай жағдайына сәйкес келеді:

49 / 70

. Іс-әрекет пен қарым-қатынаста байқалып, қалыптасатын тұрақты жеке-дара қасиеттердің жиынтығы, бұл:

50 / 70

Сана-сезім өз өнімімен  бейнеленеді

51 / 70

Жекелеген адамдарды талдау:

52 / 70

Баланың суретіндегі отбасы мүшелерінің орналасуы нені көрсетеді:

53 / 70

«Тест» терминін қай психолог ұсынды

54 / 70

Қарым-қатынас дегеніміз:

55 / 70

Адамның өзін-өзі тануының негізінде жатқан фактор

56 / 70

Сана сезім мен тұлғаның толық деңгейлік концепциясын қай психолог ұсынды

57 / 70

Психодиагноздың  психодиагностика процесіне  барынша тартылу дәрежесіне  қандай  диагностикалық техникалар тән:

58 / 70

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласында деп есептеген бағыт:

59 / 70

”Конфликтінің жалпы теориясы” негізін қалаушы:

60 / 70

Қарым-қатынас бұл:

61 / 70

Мимика дегеніміз

62 / 70

. Адамды iс-әрекетке жетелейтiн:

63 / 70

Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория:

64 / 70

. Конфликтінің функционалдық теориясын жетілдірген

65 / 70

Психологияда тіл арқылы ақпарат алмасу процесі

66 / 70

. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоционалды күйін түсіну – бұл:

67 / 70

. Комуникативті қатынас мәні

68 / 70

Iс-әрекет дегенiмiз:

69 / 70

Әлеуметтік ортаның көңіл-күй үйлесімдігі:

70 / 70

Қарым-қатынас - бұл:

Ваша оценка