Психология

0

Педагогика и психология

1 / 70

Баланың суретіндегі отбасы мүшелерінің орналасуы нені көрсетеді:

2 / 70

Қарым-қатынас - бұл:

3 / 70

. Қарым-қатынастың қызметтері

4 / 70

Адамның өзін-өзі тануының негізінде жатқан фактор

5 / 70

Тапсырмалары сұрақтар немесе тұжырымдар түрінде берілген әдістемелердің үлкен тобы. Бұл :

6 / 70

. Конфликтінің функционалдық теориясын жетілдірген

7 / 70

Адамда тұрақты сақталатын қасиет

8 / 70

Фрейд психологиясының негізгі идеясы

9 / 70

Адамның психологиясын немесе мінез-құлқын түзетуде практикалық-психологиялық көмек көрсетуге байланысты қолданбалы психологиялық білімнің, дағдылар мен машықтардық жиынтығы:

10 / 70

Ықпал жасау қатынасын білдіретін психалогиялық термин

11 / 70

. Ресми байланыстардың   кедергісі

12 / 70

Қарама-қарсылықты қатынастар сипаты

13 / 70

Қатынастардың құрылуы, тану, рефлексия – ол функциялар:

14 / 70

. Қарым-қатынастың бір-бірімен байланысты үш жағы:

15 / 70

Конфликтінің негізінде тұлғаралық өзара іс-қимыл қатысушыларының мақсатының жиынтығы жатады – деп есептеді:

16 / 70

Қарым-қатынастың вербальды емес тәсілі :

17 / 70

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласында деп есептеген бағыт:

18 / 70

Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория:

19 / 70

Адам іс-әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген:

20 / 70

. Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi:

21 / 70

. Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

22 / 70

Екі адам бір ортада  бола тұрып,  өзара қатынас жасауға қажеттік таппайды, мұндайдағы қатынас түрі:

23 / 70

Иррационалды күшті және негізі жоқ қорқыныш

24 / 70

Вербальды және вербальсыз қарым-қатынас дегеніміз:

25 / 70

Қолданылатын тесттік тапсырмалардың типі бойынша В.М. Русаловтың «Темпераменттік қасиеттерін анықтау әдістемесі қайсысына жатады» :

26 / 70

«Отбасының кинетикалық суреті» модификациясының (түр өзгешілігі) авторы кім:

27 / 70

Адам образын жасаудың кең тараған тәсілі-бітіс тану мәні:

28 / 70

Адамдардың тұрмыс – еңбек барысында тәсіл, идеялар мен болжамдар бөлісу, алмасу құралы:

29 / 70

Әңгімешіл,  жасымайтын адамдарды біріктіруші тип

30 / 70

Баланың іштен жетілмей туатын, физикалық және психикалық дамуындағы патологиялық кемістігін қалай атайды:

31 / 70

Конфликттер себебі әлеуметтік өзара іс-қимыл процесінде байқалады – деп есептеді

32 / 70

Проксемика :

33 / 70

. Диалогтық техникаларға қатысты дұрыс пікірді көрсетіңіз

34 / 70

Гуманистік психология теоретипі:

35 / 70

Адамның образын ол жөніндегі ең соңғы мәліметке орай түзу

36 / 70

Толыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті басты тіл құралы

37 / 70

Iс-әрекет дегенiмiз:

38 / 70

. Қарама-қайшылықтарды шешудің қатаң әдісі, кері әсерін тигізетін, өзара іс-қимыл процесінде пайда болатын түрі:

39 / 70

Қарым-қатынас дегеніміз:

40 / 70

. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоционалды күйін түсіну – бұл:

41 / 70

Отбасы суреті әдістемесінің мақсаты қандай :

42 / 70

Психодиагноздың  психодиагностика процесіне  барынша тартылу дәрежесіне  қандай  диагностикалық техникалар тән:

43 / 70

Адамдар арасындағы мәнді қатынастардың түзілуіне себепші ең маңызды тәсіл:

44 / 70

Адамдар арасындағы  қатынастардың өзгеруіне ықпалды себеп

45 / 70

Іскерлік қарым-қатынас формасы:

46 / 70

”Конфликтінің жалпы теориясы” негізін қалаушы:

47 / 70

Сана сезім-бұл

48 / 70

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:

49 / 70

.Дж. Брунер ж.т.б. бастаған психологиялық бағыт:

50 / 70

. Калифорниялық психологиялық сауалнама қанша тұжырымдамадан тұрады

51 / 70

Психологияда тіл арқылы ақпарат алмасу процесі

52 / 70

. Аурудың, психотроптық және өзге  заттардың әсерінен қалыпты  ойлау  барысының бұзылуы:

53 / 70

Жас деңгейіне  орай адамдардың  бір оқиғаға болған қатынасы

54 / 70

Сөздік қарым-қатынасқа негізделген әдістер

55 / 70

Өзара терең сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түрі

56 / 70

. Іс-әрекет пен қарым-қатынаста байқалып, қалыптасатын тұрақты жеке-дара қасиеттердің жиынтығы, бұл:

57 / 70

Ересектердің, балаларға  қарағанда, аралық  қатынастарды бағалау деңгейі

58 / 70

. Психологиялық эксперементте «Интелектуалдық тестті» алғаш пайдаланған зерттеуші

59 / 70

«Мінез акцентуациясы» сауалнамасының авторы кім:

60 / 70

. Адамның қоршаған ортаға, адамдарға қатысты жөнсіз  өшпенділігі. Бұл:

61 / 70

Сана сезім мен тұлғаның толық деңгейлік концепциясын қай психолог ұсынды

62 / 70

. Тілдесу қызметінің нәтижесі

63 / 70

. Адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, өздерінің бар екендігін білдіруі

64 / 70

. Адамды iс-әрекетке жетелейтiн:

65 / 70

Тіл көмегімен қарым-қатынас вербальды коммуникация

66 / 70

Сөздік ассоциациялар әдісінің пайда болуы қай психологтың атымен байланысты:

67 / 70

”Қоғамның конфликтінік моделін” негізін қалаушы:

68 / 70

Жанның табиғаты туралы пікірлер айтқан

69 / 70

Әлеуметтік ортаның көңіл-күй үйлесімдігі:

70 / 70

Мимика дегеніміз

Ваша оценка